Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslutsunderlag
Termstatus: rekommenderad
Definition: skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Handläggning