Socialstyrelsen

Termbanken


Term: genomförande
Termstatus: rekommenderad
Definition: verkställighet av en beslutad insats
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Allmänna begrepp