Socialstyrelsen

Termbanken


Term: handling
Termstatus: rekommenderad
Definition: framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: En journalanteckning är att anse som en handling.
Ämnesområde: Allmänna begrepp