Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personakt
Termstatus: rekommenderad
Jämför: journal
Definition: akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2006:5) vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS
Beslutad: Beslutad 2007
Anmärkning: Personakten kan vara elektronisk eller fysisk eller både och. Den kan innehålla handlingar som har kommit in till eller upprättats inom socialtjänsten.
Ämnesområde: Handläggning