Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sjukvårdsledare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: medicinskt ansvarig
Definition: person i hälso- och sjukvården som administrativt leder sjukvårdens arbete
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Diagram: Roller
Ämnesområde: Katastrofmedicin