Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personlig skyddsutrustning
Termstatus: rekommenderad
Definition: skyddsutrustning som är avsedd att användas av en person till skydd mot en eller flera hälso- eller säkerhetsrisker
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Katastrofmedicin