Socialstyrelsen

Termbanken


Term: blockering av personuppgifter
Termstatus: rekommenderad
Jämför: behandling av personuppgifter
Definition: åtgärd som vidtas för att personuppgifterna ska vara förknippade med information om att de är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte ska lämnas ut till tredje man
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Personuppgifter