Socialstyrelsen

Termbanken


Term: katastrofmedicinsk plan
Termstatus: rekommenderad
Definition: fastställd plan som beskriver hur hälso- och sjukvården ska organiseras vid allvarlig händelse
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Katastrofmedicin