Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinskt ansvarig
Termstatus: rekommenderad
Jämför: sjukvårdsledare
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Definition: den ur hälso- och sjukvårdspersonalen som prioriterar och beslutar om medicinska åtgärder
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: Medicinskt ansvarig är en tilldelad roll som till exempel förekommer inom katastrofmedicinsk beredskap och inom kommunal vård och omsorg.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller