Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skadehändelse
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personskadehändelse
stor olycka
katastrof
Definition: händelse som orsakar skada på människor, miljö eller egendom
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: En skadehändelse kan bero på naturföreteelser eller på människors handlande eller underlåtenhet att handla.
Ämnesområde: Katastrofmedicin