Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tjänsteman i beredskap
Termstatus: rekommenderad
Definition: person i beredskap som kan ta emot larm vid allvarlig händelse
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Katastrofmedicin