Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beredskap
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förstärkningsläge
stabsläge
katastrofläge
Definition: tillstånd att vara beredd på kommande händelseutveckling
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Katastrofmedicin