Socialstyrelsen

Termbanken


Term: PKL-grupp
Termstatus: rekommenderad
Jämför: POSOM-grupp
Definition: krisledningsgrupp inom landstinget som är avsedd att leda och samordna det psykiatriska och psykosociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: PKL står för psykologisk-psykiatrisk katastrofledning.
Ämnesområde: Katastrofmedicin