Socialstyrelsen

Termbanken


Term: POSOM-grupp
Termstatus: rekommenderad
Jämför: PKL-grupp
Definition: grupp som verkar inom kommunen och som är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: POSOM står för psykologiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser.
Ämnesområde: Katastrofmedicin