Socialstyrelsen

Termbanken


Term: prehospital akutsjukvård
Termstatus: rekommenderad
Definition: omedelbara medicinska insatser som görs av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård