Socialstyrelsen

Termbanken


Term: den registrerade
Termstatus: rekommenderad
Definition: den person som en personuppgift avser
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Diagram: Personuppgifter
Ämnesområde: Roller