Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sjukvårdsgrupp
Termstatus: rekommenderad
Definition: grupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild katastrofmedicinsk utbildning som är utrustad för att arbeta inom skadeområde
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: Sjukvårdsgruppen sänds ut från en vårdenhet och kan bestå av en läkare samt en sjuksköterska eller undersköterska.
Ämnesområde: Katastrofmedicin