Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skadekort
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prioritetsmarkering
Definition: journalhandling som används av hälso- och sjukvårdspersonal vid arbete inom skadeområde
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: Skadekortet fästs på den skadade eller sjuke.
Ämnesområde: Katastrofmedicin