Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ledning
Termstatus: rekommenderad
Definition: aktivitet som syftar till att definiera en verksamhets uppgift och se till att tillgängliga resurser samordnas och nyttjas på bästa sätt för att denna uppgift ska kunna lösas
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Ledning är en process som består av planering, genomförande och uppföljning.

Termen ledning kan även användas för själva organisationen.
Ämnesområde: Roller