Socialstyrelsen

Termbanken


Term: särskild sjukvårdsledning
Termstatus: rekommenderad
Definition: förberedd organisation för att leda hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarlig händelse
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Senast beslutad 2007
Anmärkning: Den särskilda sjukvårdsledningen kan förekomma på lokal, regional och nationell nivå.
Ämnesområde: Katastrofmedicin