Socialstyrelsen

Termbanken


Term: skadeplats
Termstatus: rekommenderad
Jämför: riskområde
skadeområde
skadehändelse
Definition: plats där skadehändelse har inträffat
Källa till definition: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: En eller flera oberoende skadeplatser finns inom ett skadeområde.
Ämnesområde: Katastrofmedicin