Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ackreditering
Termstatus: rekommenderad
Definition: procedur där ett behörigt organ ger formellt erkännande att ett organ eller en person är kompetent att utföra specificerade uppgifter
Källa till definition: SS-EN 45 020, utg. 2, 1998, Allmänna termer och definitioner avseende standardisering och därmed sammanhängande områden (ISO/IEC Guide 2:1996)
Beslutad: Beslutad 2007
Ämnesområde: Allmänna begrepp