Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personuppgiftsansvarig
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personuppgiftsombud
personuppgiftsbiträde
Definition: den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Personuppgifter