Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personuppgiftsbiträde
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personuppgiftsombud
personuppgiftsansvarig
Definition: den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Personuppgifter