Socialstyrelsen

Termbanken


Term: berikning
Termstatus: rekommenderad
Definition: tillsättning av livsmedel eller specifika berikningsmedel till mat och dryck för att öka innehållet av energi och/eller protein, mineralämnen och vitaminer
Källa till definition: Terminologi nutrition, Dietisternas Riksförbund
Beslutad: Beslutad 2011
Ämnesområde: Nutrition