Socialstyrelsen

Termbanken


Term: specialkost
Termstatus: rekommenderad
Definition: kost vid specifika sjukdomstillstånd
Källa till definition: Terminologi nutrition, Dietisternas Riksförbund
Beslutad: Beslutad 2011
Anmärkning: Fettreducerad kost, glutenfri kost, laktosreducerad kost och proteinreducerad kost är exempel på specialkoster.
Ämnesområde: Nutrition