Socialstyrelsen

Termbanken


Term: behandlingsplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdplan
Definition: se under anmärkning till vårdplan
Ämnesområde: Planer