Socialstyrelsen

Termbanken


Term: upprättad vård- och omsorgsplan
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplan
Definition: se under anmärkning till vård- och omsorgsplan
Ämnesområde: Planer