Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LVU
Termstatus: rekommenderad
Jämför: särskilt ungdomshem
Definition: se under anmärkning till särskilt ungdomshem
Anmärkning: LVU står för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Ämnesområde: Juridik