Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LSS
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: LSS står för lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Ämnesområde: Juridik