Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LVM
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: LVM står för lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.
Ämnesområde: Juridik