Socialstyrelsen

Termbanken


Term: HSL
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: HSL står för hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).
Ämnesområde: Juridik