Socialstyrelsen

Termbanken


Term: teknisk sprit
Termstatus: rekommenderad
Definition: sprit som är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat likartat ändamål
Källa till definition: 1 § lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Läkemedel