Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personuppgiftsombud
Termstatus: rekommenderad
Jämför: personuppgiftsbiträde
personuppgiftsansvarig
Definition: fysisk person som, efter förordnande av personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Personuppgifter