Socialstyrelsen

Termbanken


Term: BAL
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: BAL står för lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Ämnesområde: Juridik