Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LPT
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: LPT står för lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.
Ämnesområde: Juridik