Socialstyrelsen

Termbanken


Term: LRV
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: LRV står för lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
Ämnesområde: Juridik