Socialstyrelsen

Termbanken


Term: PUL
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: PUL står för personuppgiftslagen (1998:204).
Ämnesområde: Juridik