Socialstyrelsen

Termbanken


Term: FB
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: FB står för föräldrabalken (1949:381).
Ämnesområde: Juridik