Socialstyrelsen

Termbanken


Term: SOU
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: SOU står för Statens offentliga utredningar.
Ämnesområde: Allmänna begrepp