Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ICF
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Anmärkning: ICF står för International Classification of Functioning, Disability and Health (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård