Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sedering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: palliativ sedering
Definition: behandling med lugnande eller sövande läkemedel i syfte att sänka medvetandegraden
Diagram: Palliativ vård
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård