Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anhörigbidrag
Termstatus: rekommenderad
Definition: bistånd i form av kontantbidrag som ges av kommunen till person i ordinärt boende för att betala anhörig eller närstående för utförd hjälp i hemmet
Beslutad: Beslutad 2004
Anmärkning: Observera att termerna anhörig och närstående inte används konsekvent i lagtexterna.
Diagram: Insatser
Ämnesområde: Insatser