Socialstyrelsen

Termbanken


Term: tredje land
Termstatus: rekommenderad
Definition: stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Källa till definition: 3 § personuppgiftslagen (1998:204)
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Allmänna begrepp