Socialstyrelsen

Termbanken


Term: alternativmedicinsk verksamhet
Termstatus: rekommenderad
Definition: yrkesmässig utövning på hälso- och sjukvårdens område utan att tillhöra sådan yrkesutövare som står under IVO:s tillsyn
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård