Socialstyrelsen

Termbanken


Term: fullständig kroppsbesiktning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: ytlig kroppsbesiktning
Definition: undersökning av kroppens håligheter och själva kroppsytan
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Fullständig kroppsbesiktning med undersökning av kroppens håligheter får endast ske genom beslut enligt rättegångsbalken av undersökningsledare, åklagare eller domstol.

Den som misstänks för brott varpå fängelse kan följa undersöks för att därigenom utröna om han i smugglingssyfte t.ex. svalt narkotika eller placerat det i ändtarmen.
Ämnesområde: Juridik