Socialstyrelsen

Termbanken


Term: företagshälsovård
Termstatus: rekommenderad
Definition: oberoende medicinsk expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård