Socialstyrelsen

Termbanken


Term: överklagande
Termstatus: rekommenderad
Definition: begäran att beslut ska prövas i högre instans och ändras enligt yrkande
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Beslut får överklagas av den som beslutet rör om det gått honom/henne emot.
Diagram: Beslut
Ämnesområde: Juridik