Socialstyrelsen

Termbanken


Term: akut vårdtillfälle
Termstatus: rekommenderad
Jämför: oplanerat vårdtillfälle
Definition: vårdtillfälle när patients tillstånd kräver omedelbart omhändertagande
Beslutad: Beslutad 2003
Ämnesområde: Vårdkontakter