Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ATC-kod
Termstatus: rekommenderad
Definition: klassifikationskod för gruppering av läkemedel i fem nivåer
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: Nivå 1: Anatomisk huvudgrupp, 14 st (1-ställig)
Nivå 2: Terapeutisk undergrupp (3-ställig)
Nivå 3: Farmakologisk undergrupp (4-ställig)
Nivå 4: Kemisk undergrupp (5-ställig)
Nivå 5: Kemisk substans (7-ställig). För humanläkemedel gäller ATC-kod: A-V.
Nationellt grupperas även varor som inte är läkemedel. Ex.: medicintekniska produkter har ATC-kod W-Z.
ATC står för Anatomical Therapeutic Chemical Classification System.
Ämnesområde: Läkemedel